Barkodovi kod artikala

Minimax podržava upotrebu barkod čitača. Barkod tj. EAN kod sastavljen je od 13 brojeva koje koristimo za traženje artikala iz šifrarnika artikala.

Za upotrebu barkodova sve artikle uredimo na način da barkod artikla kojeg pročitamo sa čitačem barkodova unesemo u polje šifra artikla ili u polje kod artikla.

Ako barkod unesemo u polje kod artikla, po tom kodu možemo potražiti artikl u padajućim izbornicima, ali se taj kod neće ispisivati na izlaznim računima i izlaznim narudžbama - samo je namijenjen lakšem traženju.

Ako barkod unesemo u polje šifra artikla, pod tim kodom možemo potražiti artikl u padajućim izbornicima, a i ta šifra artikla koja predstavlja barkod ispisivat će se na izlaznim računima i izlaznim narudžbama.

 

Korištenje čitača barkodova

  1. Kod unosa prometa (primki, izdatnica, izlaznih računa, narudžbi…) postavimo se na polje > artikl.
  2. Pomoću barkod čitača učitamo barkod. Program na temelju pročitanog barkoda potraži artikl u šifrarniku artikala koji ima uneseni kod ili šifru artikla koja odgovara pročitanom barkodu artikla.
  3. Tipkovnicom ili mišem pomičemo se između polja za unos reda izlaznog računa, narudžbe, primke, izdatnice… i spremimo red.
U ovoj uputi