Plaće - redak ukupno na drugom koraku obračuna

S ciljem što boljeg pregleda i provjere ispravnosti obračuna plaće, na drugom koraku obračuna dodali smo redak Ukupno u kojem je evidentiran ukupan iznos po pojedinom stupcu za sve djelatnike koji su uključeni u obračun.

 

U ovoj uputi