Pregled po dobavljačima

Iz izbornika odaberemo Poslovanje > Ulazni računi.

U izborniku Pregledi odaberemo Po dobavljačima.

Prikaže se popis dobavljača s grupnim podatkom o ulaznim računima bez PDV-a i a PDV-om za pojedinog dobavljača za tekuću poslovnu godinu. U pretragu ulaze samo potvrđeni računi. Ukoliko želimo pregled za druge poslovne godine moramo unijeti odgovarajuće datume za pretragu. Pretragu je dodatno moguće ograničiti Rashodom, Analitikom i Numeracijom.

Klikom na pojedinačnog dobavljača dobijemo popis njegovih ulaznih računa koje možemo detaljnije pregledavati klikom na broj računa.


U ovoj uputi