Unos Datuma odluke u Godišnjim obradama

Do sada je program kod pripreme ispisa Odluka automatski stavio zadnji dan poslovne godine (31.12. stara godina), a kod knjiženja je u datum temeljnice stavio prvi dan nove poslovne godine (1.1. Nova godina). 

S ovom doradom omogućen je unos datuma koji se prikazuje na ispisima i upisuje u temeljnicu odluka.

Program automatski predlaže sistemski datum.U ovoj uputi