Ostale naknade troškova

Ostale naknade troškova vrsta su isplate koja se u programu koristi za neoporezive isplate koje nisu prigodna nagrada. 

Korištenjem ove vrste isplate moguće je isplatiti:

 • terenski dodatak (oznaka primitka: 23)
 • nagradu za ostvarene rezultate rada (oznaka primitka: 63)
 • loko vožnju (oznaka primitka: 18)
 • dar djetetu (oznaka primitka: 21)
 • otpremninu (oznaka primitka: 26)
 • jubilarnu nagradu (oznaka primitka: 60)
 • premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja (oznaka primitka: 71)

U obračunu plaće, odabirom određenog djelatnika te klikom na Uredi moguće je odabrati vrstu isplate Ostale naknade troškova.


 1. Pod broj jedinica možemo upisati sate koje želimo uključiti u isplatu.
 2. Na jedinicu možemo upisati iznos po satu.
 3. U postotak upišemo u kojem postotku želimo isplatiti upisane iznose.
 4. Pod iznos možemo upisati ukupan iznos isplate. 
  Napomena: Iako su stavke broj jedinica i na jedinicu označene sa zvjezdicom kao obvezne, ako upišemo samo cijeli iznos isplate pod Iznos, broj jedinica i na jedinicu nije potrebno upisati.
 5. Pod Opis možemo upisati naziv isplate. Taj će se naziv prikazati i na isplatnoj listi.
 6. U oznaka primitka/obveza doprinosa upišemo neoporezivu oznaku primitka koja će se prikazati u JOPPD obrascu.

NapomenaPrilikom formiranja naloga za plaćanje kod vrste isplate Ostale naknade troškova, program u poziv na broj stavlja -690. Ako je riječ o vrsti isplate koja bi trebala imati drugačiji poziv na broj, onda je to potrebno promijeniti direktno u nalogu za plaćanje.

U ovoj uputi