Ostale naknade troškova

Ostale naknade troškova vrsta su isplate koja se u programu koristi za neoporezive isplate

U obračunu plaće, odabirom određenog djelatnika te klikom na Uredi moguće je odabrati vrstu obračunskog retka Ostale naknade troškova.

  1. Pod broj jedinica možemo upisati sate koje želimo uključiti u isplatu.
  2. Na jedinicu možemo upisati iznos po satu.
  3. U postotak upišemo u kojem postotku želimo isplatiti upisane iznose.
  4. Pod iznos možemo upisati ukupan iznos isplate. 
    Napomena: Iako su stavke broj jedinica i na jedinicu označene sa zvjezdicom kao obvezne, ako upišemo samo cijeli iznos isplate pod Iznos, broj jedinica i na jedinicu nije potrebno upisati.
  5. Pod Opis možemo upisati naziv isplate. Taj će se naziv prikazati i na isplatnoj listi.
  6. U oznaka primitka/obveze doprinosa/stjecatelja upišemo neoporezivu oznaku primitka koja će se prikazati u JOPPD obrascu 

NapomenaPrilikom formiranja naloga za plaćanje kod vrste isplate Ostale naknade troškova, program u poziv na broj stavlja -690. Ako je riječ o vrsti isplate koja bi trebala imati drugačiji poziv na broj, onda je to potrebno promijeniti direktno u nalogu za plaćanje.

U ovoj uputi