Dorade u godišnjim obradama

Godišnje obrade - "datum od" na obračunu doprinosa

Prilikom formiranja godišnjih obrada na koraku za obračun doprinosa na dokumentima i u xml datoteci za datum od u obzir će se unijeti datum početka poslovanja s postavki organizacije (do sada se upisivao datum početka poslovne godine).

Ažuriranje odluka o utvrđivanju GFI društva

Sukladno ažuriranim člancima zakona na temelju kojih se odluke donose ažurirani su brojevi članaka na vrstama odluke:

  • na vrsti odluke Odluka o utvrđivanju GFI-a ažuriran je broj članka sa 441. na 428. 
  • na vrsti odluke Odluka o raspodjeli dobiti društva - prijenos u zadržanu dobit (j.d.o.o.) i Odluka o raspodjeli dobiti društva - isplata članovima društva (j.d.o.o.), ažuriran je broj članka sa 441. na 390. 

Predlaganje podatka MBS na GFI-POD obrascu

S ovom je verzijom instalirana dorada da se podatak o matičnom broju subjekta, kad je jednom upisan, prenosi, tj. predlaže s referentne stranice prethodnih obrazaca.

U ovoj uputi