Postavke ispisa - izlazni računi

Postavke za ispis Izlaznog računa uređujemo:

 • u izborniku Postavke organizacije > Ispisi
 • neposredno u dokumentu izlaznog računa


Uređivanje izlaznog računa u izborniku Postavke organizacije > Ispisi

 1. Odaberemo gumb Postavke organizacije.
 2. Kliknemo na Ispisi.
 3. Program otvori preglednik ispis na kojem odaberemo ispis Izlazni račun.

U postavkama ispisa izlaznog računa uređujemo:

 • Opće postavke
 • Zaglavlje
 • Adresa
 • Dodatni opisi
 • Potpis
 • Podnožje dokumenta
 • Terminologija i prijevodi
 • Ostale postavke
 • Jednostavan račun

 O uređivanju standardnih postavki ispisa možete pročitati u Općim postavkama ispisa.

Ostale postavke

Program Minimax nudi mogućnost da postavimo ostale postavke za ispis otpremnice. Pojedine postavke uključimo tako da označimo kvadratić pored postavki:

Ispis broja dana dospijeća - u zaglavlju računa pored datuma dospijeća dodatno se ispiše broj dana do dospijeća

Ispis podataka platitelja - podaci platitelja ispisuju se samo ako se razlikuju od podataka kupca

Ispis serijskog broja - ispiše se serijski broj ispod naziva artikla

Ispis serije - ispiše se broj serije ispod naziva artikla

Ispis mase artikla - ispiše se mala artikla na dokumentu

Ispis šifre artikla - kod ispisa dokumenta u redu kod naziva artikla u zagradi ispiše se i šifra artikla (ako artikl nema šifre ona se neće ispisati)

Ispis koda artikla - kod ispisa dokumenta u redu kod naziva artikla u zagradi se ispiše i kod artikla (ako artikl nema kod on se neće ispisati)

Ispis rednog broja reda - kod ispisa dokumenta redovi artikala numerirani su rednim brojevima

Ispis u dva reda - kod te postavke šifra i kod artikla ispišu se ispod naziva artikla, a red artikla ispiše se u dva reda

Ispis mase po redovima - ispiše se masa pojedinačnog artikla; postavka se prikazuje samo ako je uključena opcija za ispis u dva reda

Ispis iznosa za plaćanje u domaćoj valuti - ispiše se iznos u stranoj i domaćoj novčanoj jedinici (ako imamo izabranu stranu novčanu jedinicu na računu)

Ispis 2D BAR koda - ispis koda za bržu uplatu putem mobilnog uređaja

Ispis web adrese Minimax - na dnu izlaznog računa ispiše se web adresa www.minimax.hr

Jednostavan račun

Postavke za jednostavan račun upotrijebimo samo u primjeru kada upotrebljavamo fiskalnu blagajnu i ispis računa na pos printeru.

Način ispisa

 • način ispisa HTML je vezna samo za upotrebu preglednika Google Chrome. U tom slučaju potrebno je urediti postavke ispisa "bez ruba" i odaberemo ispis sa najvećom dužinom papira.
 • odabir načina ispis preko PDF koji vrijedi za sve ostale preglednike. Na postavkama ispisa odaberemo opciju "actual size".

Širina papira i veličina fonta

 • ako upotrebljavamo printer sa širinom papira 8 cm, preporučamo veličinu fonta 10
 • kod printera sa širinom papira 6 cm, pa izaberemo veličinu fonta 9

 

Svaku unesenu promjenu na ispisu možemo pregledati klikom na gumb Osvježi.

Ako promijenimo postavke ispisa otpremnice, promjena će biti vidljiva na novim dokumentima.

Ako želimo da se promjena vidi i na potvrđenim dokumentima, moramo otkazati izdavanje tog dokumenta i ponovno ga ispostaviti. Prilikom ispisa program će poštivati nove postavke ispisa.

Uređivanje ispisa izlaznog računa direktno u dokumentu

Postavke ispisa izlaznog računa uređujemo klikom na karticu Pretpregled.

 1. Otvorimo predložak izlaznog računa.
 2. Izaberemo karticu Pretpregled.
 3. Uređujemo postojeće postavke ili klikom na Novi ispis pripremimo novi ispis.
U ovoj uputi