E-računi – FINA (novi posrednik)

Omogućili smo slanje e-računa preko informacijskog posrednika FINA.

Na postavkama organizacije u dijelu e-Računi u padajućem izborniku moguće je odabrati posrednika FINA.

Odabirom posrednika otvara se dodatno polje za unos digitalnog certifikata. Digitalni certifikat koji ste dobili od FINE uvezete klikom na Izaberite datoteku, upišete lozinku u predviđeno polje i certifikat uvezete.

Instalacijom ove dorade udružili smo xml formate e-računa, odnosno sada se za sva 3 posrednika priprema isti format xml datoteke - UBL 2.1.

Detaljnije o postavkama za slanje e-računa pogledajte u OVOJ uputi.

U ovoj uputi