KIR i euro

Novčana jedinica i knjiženje

Novčana jedinica na unosu knjiženja izlaznog računa predlaže se ovisno o datumu računa (neovisno o tome je li formiran prijelaz na euro). Ako je datum računa iz 2023., program će predložiti novčanu jedinicu EUR.

U primjerima ako se za knjiženje računa s datumom prometa i datumom računa iz 2023. odabere novčana jedinica HRK, kod potvrde računa program će javiti obavijest.

Nakon promjena novčane jedinice potrebno je obrisati prethodno unesene iznose u HRK i unijeti iznose u EUR.

Logika evidentiranja novčane jedinice na knjiženjima i zapisu za PDV funkcionira na isti način kao u modulu Izlazni računi.

  • U primjeru računa s datumom računa u 2023., a datumom prometa u 2022., račun će se proknjižiti u HRK i iznosi na zapisu za PDV bit će u HRK.
  • Račun s datumom računa i datumom prometa iz 2023., bit će proknjižen u EUR iznosi na zapisu za PDV bit će u EUR.

Unos knjiženja predujma

I na unosu knjiženja predujma program predlaže novčanu jedinicu sukladno datumu računa. Logika "korištenja" predujmova funkcionira jednako kao u modulu Izlazni računi.

  • Konačni račun u eurima moguće je povezati s računom za predujam koji je izdan u kunama.
  • Program preračunava ostatak predujma na način da zbraja iznose iskorištenih predujmova i na računu na kojemu želimo uzeti u obzir predujam, prikaže otvoreni iznos u novčanoj jedinici ovisno o datumu koji je na unosu knjiženja konačnog računa.
U ovoj uputi