Godišnje obrade neprofitnih organizacija - knjiženje poslovnog rezultata

U koracima godišnjih obrada neprofitnih organizacija dodali smo korak Knjiženje poslovnog rezultata.

Na taj se način poslovni rezultat (prihodi ili rashodi ovisno o poslovanju) preknjiži na konto viška prihoda (5221) ili konto manjka prihoda (5222) i sukladno tome evidentira i u Excel datoteci za sljedeću godinu na odgovarajućim AOP oznakama.

Detaljnije o koracima godišnjih obrada neprofitnih organizacija pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi