Nulta stopa PDV-a

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 113/22), s primjenom od 1.10.2022, uvedena je nulta stopa (0%) PDV-a na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte te javne zgrade.

Sukladno čl. 38. st. 6. Zakona o PDV-u, PDV se obračunava i plaća po stopi od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada. Navedena odredba primjenjuje se na isporuku i ugradnju solarnih ploča, koje su obavljene od 1. listopada 2022. pa nadalje. 

PDV se obračunava i plaća po stopi od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore koji se većim dijelom (više od 50%) koriste za stanovanje te javne i druge zgrade koje se većim dijelom (više od 50%) koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada.

Sukladno tome, u programu je omogućen odabir nulte stope u šifrarniku artikala i rashoda.

Artikl s nultom stopom omogućen je i za vrijednosnu maloprodaju, odnosno aktivacija skladišta vrijednosne maloprodaje u šifrarniku artikala, uz postojećih 5 sistemskih artikala, sada formira i artikl Vrijednosno - nulta stopa.

Sukladno novoj stopi dopunjene su sheme datoteka za fiskalizaciju i za e-račune, kao i dokumenti i obrasci u modulu obračuna PDV-a.

U ovoj uputi