Ulazni računi od student servisa

Organizacija koja je obveznik PDV-a primi račun s različitim rashodima (standardna stopa, snižena stopa, oslobođeno PDV-a, ne oporezuje se).

Zaglavlje računa unesemo isto kao i kod drugih ulaznih računa.

Usluge po stopi PDV-a

 1. Na padajućem izborniku odaberemo rashod za knjiženje provizije po standardnoj stopi.
 2. Rashod dodamo klikom na Novo.
 3. Rashodu odredimo odgovarajući konto i odaberemo opću stopu PDV-a.
 4.  Unesemo Iznos osnovice odabranog rashoda; PDV se izračuna sam.
 5. Kliknemo na Spremi red.

Usluge oslobođene PDV-a

 1. Rashod dodamo klikom na Novo.
 2. Rashodu odredimo odgovarajući konto i odaberemo stopu oslobođeno PDV-a.
 3.  Unesemo Iznos osnovice odabranog rashoda; PDV se izračuna sam.
 4. Kliknemo na Spremi red.

Usluge koje se ne oporezuju

 1. Na padajućem izborniku odaberemo rashod za usluge koje se ne oporezuju.
 2. Rashod dodamo klikom na Novo.
 3. Rashodu odredimo odgovarajući konto i odaberemo stopu PDV-a neoporezivo.
 4. Unesemo Iznos osnovice odabranog rashoda; PDV se izračuna sam.
 5. Kliknemo na Spremi red.
 6. Račun potvrdimo.
U ovoj uputi