Unos novog primitka ili izdatka

Odaberemo izbornik > Poslovanje > Blagajna.

Primitke i izdatke unosimo u blagajničkom dnevniku za odabrani dan.

Otvorimo blagajnički dnevnik

 1. Kliknemo na Novi primitak ili Novi izdatak.
 2. Iz padajućeg izbornika odaberemo radnika ili klijenta. Odabir ovisi o rashodu (kod nekih odabir nije obavezan).
 3. Možemo odabrati analitiku koja će se knjižiti na konto obaveze tj. potraživanja.
 4. Unesemo opis koji vrijedi za zaglavlje dokumenta.

Dodavanje redova dokumenta

 1. Iz padajućeg izbornika odaberemo primitak tj. izdatak.
  (Klikom na tipku Novo možemo dodavati nove primitke i izdatke, klikom na Detalji možemo mijenjati postavke odabrane primitke i izdatke koje inače možemo vidjeti u Šifrarnici > Primici i izdaci).
 2. Unesemo opis reda – nije obavezno.
 3. Unesemo iznos.
 4. Kliknemo Dodaj red.
 5. Odaberemo novi primitak tj. izdatak ako je na dokumentu više redova, u suprotnom kliknemo Spremi.

Primici i izdaci se automatski se proknjiže nakon što kliknemo potvrđivanje blagajničkog dnevnika.

U ovoj uputi