IssuedInvoicePosting (Knjiženje izlaznih računa i utržaka)

API - https://moj.minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/IssuedInvoicePosting

Opis

Uputa se odnosi na prijenos prometa dnevnog utrška i knjiženje izlaznih računa. Preko API sučelja omogućene su sljedeće funkcionalnosti:

IssuedInvoicePosting

Sljedeća tablica opisuje podatke koji su potrebni za unos utrška, tj. knjiženja izlaznog računa. 

Podatak

Opis

DocumentType

Tip dokumenta:

 • IZT - Utržak
 • IRI - Izlazni račun u utršku
 • IRS - Izlazni račun
 • AVA - Predujam
Status
 • O - Predložak
 • P - Potvrđen
Customer

Stranka, obvezan podatak na dokumentima:

 • IZT - Utržak
 • IRS - Izlazni račun
 • AVA - Predujam

Unese se ID stranke. Stranku odaberemo iz šifrarnika stranaka koji dobijemo pomoću metode GetCustomers.

DateTransactionDatum prometa, obvezan podatak na dokumentima:
 • IRS -  Izlazni račun
 • AVA - Predujam
DateDueDatum dospijeća, obvezan podatak na dokumentima:
 • IRS - Izlazni račun
PaymentReferenceVeza za plaćanje, podatak unosimo na dokumentu:
 • IRS - Izlazni račun
AnalyticAnalitika. Unese se ID analitike. Analitiku odaberemo iz šifrarnika analitika koji dobijemo pomoću metode GetAnalytics.
DateDatum.
DescriptionOpis.
CurrencyNovčana jedinica.
ExchangeRateTečaj.
SalesValueProdajna vrijednost s PDV-om. 
SalesValueVatPDV od prodajne vrijednosti.
PurchaseValueNabavna vrijednost.
IssuedInvoicePostingPaymentMethods

Način plaćanja - podatek unosimo na dokumentima:

 • IZT - Utržak
 • IRS - Izlazni raču

Unesemo ID načina plaćanja koji dobijemo preko popisa GetIssuedInvoicePostingPaymentMethods

IssuedInvoicePostingTaxesPorezi na utršku ili knjiženju izlaznog računa.
IssuedInvoicePostingRevenuesPrihodi na utršku ili knjiženju izlaznog računa.


IssuedInvoicePostingPaymentMethods

Načini plaćanja na utršku ili na knjiženju izlaznog računa.

Podatak
Opis
PaymentMethod
AmountIznos
AmountInDomesticCurrencyIznos u domaćoj novčanoj jedinici
Customer

Stranka, možemo ju unositi na dokumentu:

 • IRI - Izlazni račun u utršku
Unese se ID stranke. Stranku odaberemo iz šifrarnika stranaka koji dobijemo pomoću metode GetCustomers.
AdvancePaymentIssuedInvoicePostingIdVeza na predujam.


IssuedInvoicePostingTaxes

Podaci za unos poreza na utršku ili knjiženju izlaznog računa

PodatakOpis
TaxTypeTip poreza:
 • PDV
TaxSubjectType
VatRate

Stopa PDV-a, obvezan podatak.

Unese se ID stope PDV-a. PDV stopu odaberemo iz šifrarnika stope PDV-a koji ispišemo pomoću metode GetVatRates.

TaxPercentagePorez u postocima.
TaxBaseOsnovica poreza.
TaxAmountVrijednost poreza.
TaxBaseInDomesticCurrencyOsnovica poreza u domaćoj novčanoj jedinici.
TaxAmountInDomesticCurrencyVrijednost poreza u domaćoj novčanoj jedinici.
VatAccountingTypeVrsta obračuna PDV-a.


IssuedInvoicePostingRevenues

Prihodi utrška ili knjiženja izlaznog računa

PodatakOpis
Account

Konto, obvezan podatak.

Unese se ID konta. Konto odaberemo iz šifrarnika konta koji ispišemo putem metode GetAccounts.

AmountIznos
AmountInDomesticCurrencyIznos u domaćoj novčanoj jedinici.

Primjeri

Primjeri v nastavku prikazuju osnovni skup podataka za uspješan prijenos prometa dnevnog utrška ili podataka za knjiženje izlaznog računa.

Važno:

Među podacima u JSON zapisima u nastavku navedeni su testni ID koje je prije pozivanja potrebno zamijeniti s ispravnim ID-ovima koji pripadaju organizaciji, a koje dobijemo pozivanjem odgovarajućih metoda.

Testni podaci u primjerima:
Customer.ID = 111111
PaymentMethod.ID = 222222
Account.ID = 333333

Utržak

{
  "DocumentType":"IZT",
  "Date":"2020-05-19",      
  "Description":"Opis",
  "IssuedInvoicePostingTaxes":[
    {
    "TaxType":"DDV",
    "TaxBase":100.00,
    "TaxAmount":22.00,
      "VatRate":{
        "ID":36
      }
    },
    {
    "TaxType":"DDV",
    "TaxBase":100.00,
    "TaxAmount":9.50,
      "VatRate":{
        "ID":28
      }
    }
  ],
  "IssuedInvoicePostingPaymentMethods":[
  {
    "Amount":231.50,
    "PaymentMethod":{
      "ID":222222
    }
  }
  ],
  "IssuedInvoicePostingRevenues":[
  {
    "Amount":200.00,
    "Account":{
      "ID":333333
    }
  }
  ]
}


Izlazni račun u utršku

{  
  "DocumentType":"IRI",
  "Date":"2020-05-19",
  "Customer":{
    "ID":111111
  },     
  "Description":"Opis",
  "IssuedInvoicePostingTaxes":[
    {
    "TaxType":"DDV",
    "TaxBase":100.00,
    "TaxAmount":22.00,
      "VatRate":{
        "ID":36
      }
    },
    {
    "TaxType":"DDV",
    "TaxBase":100.00,
    "TaxAmount":9.50,
      "VatRate":{
        "ID":28
      }
    }
  ],
 }


Izlazni račun

{
  "DocumentType":"IRS",
  "Date":"2020-05-19",
  "DateTransaction":"2020-05-19",
  "DateDue":"2020-05-19",
  "Customer":{
    "ID":8676870
  },
  "Description":"Opis",
  "IssuedInvoicePostingTaxes":[
    {
    "TaxType":"DDV",
    "TaxBase":100.00,
    "TaxAmount":22.00,
      "VatRate":{
        "ID":36
      }
    },
    {
    "TaxType":"DDV",
    "TaxBase":100.00,
    "TaxAmount":9.50,
      "VatRate":{
        "ID":28
      }
    }
  ], 
  "IssuedInvoicePostingPaymentMethods": [
  {
    "Amount": 200.00,
    "PaymentMethod": {
      "ID": 190498
    }
  }],
  "IssuedInvoicePostingRevenues": [{
    "Amount": 200.00,
    "Account": {
      "ID": 7614360
    }
  }
  ]
}


U ovoj uputi