Kako mogu vidjeti pregled knjižnih odobrenja na izlaznim računima?

U izborniku Poslovanje > Izlazni računi na pregledu računa sortiramo stupce po prihodu tako da dva puta kliknemo na naziv Prihod kako bi vrijednosti u tom stupcu bile razvrstane uzlazno.

Knjižna odobrenja imaju negativni predznak.

Na osnovnom pregledu možemo vidjeti knjižna odobrenja za tekuću poslovnu godinu.

Na naprednom pretraživanju na jednak način možemo pretraživati knjižna odobrenja za ostala razdoblja (promijenimo datume)

Savjet

Za knjižna odobrenja možemo pripremiti numeraciju dokumenata

U ovoj uputi