Boja pozadine u Minimaxu

U Minimaxu je zadana tematska pozadina bijele boje, a dostupne su još dvije pozadine: svijetla i tamna. Mijenjanjem boje pozadine, mijenjanju se i boje pojedinih elemenata (bannera). Dakle, ako Vam ne odgovara trenutna boja pozadine, možete ju promijeniti na nove druge dvije tematske pozadine.

Možemo odabrati između:

  • osnovna
  • svijetla
  • tamna (crna)

 Kako promijeniti boju pozadine? 

  1. Na početnoj stranici idemo na Moj profil.
  2. Na Podešavanja korisničkog sučelja na Pozadina imamo mogućnost odabira pozadine.
  3. Na padajućem izborniku izaberemo za nas najprikladniju temu.


U ovoj uputi