API - upute za programere

Minimax API je RESTful internet usluga, koja omogućava povezivanje s vanjskim aplikacijama različitih namjena. Omogućava upotrebu određenog niza funkcija koje su ugrađene u program Minimax.

Tehnička dokumentacija za Minimax API na raspolaganju je na sljedećoj poveznici: https://moj.Minimax.hr/HR/API

Korištenjem API-a suglasni ste s Minimax API uvjetima korištenja.

Adrese

API: https://moj.minimax.hr/HR/api 

AUTH: https://moj.minimax.hr/HR/AUT/oauth20/token

Registracija novih developera 

Ako sami radite na povezivanju, nakon registracije, a prije početka povezivanja aplikacije i Minimaxa potrebno se obratiti korisničkoj podršci Minimaxa (preko zahtjeva za pomoć u Minimaxu ili na mail podrska@seyfor.hr), da registriramo korisnika i pošaljemo pristupne podatke (ClientID i ClientSecret) za developera.

Ako za povezivanje želite koristiti neko od rješenja koje je već povezano s Minimaxom (webshop plugin, evidencija radnih sati i sl.) ili povezivanje radi vanjski programer koji već radi na povezivanju, ovaj korak nije potreban.

Autentifikacija korisnika

Za autentifikaciju korisnika koji će koristiti API potrebno je podesiti parametre u postavkama Minimax korisničkog računa.

  1. Prijavimo se u Minimax korisnički račun, odaberemo Moj profil pa Uredi osnovne podatke i spustimo se do dijela Lozinke za pristup vanjskim aplikacijama.
  2. Izaberemo Nova aplikacija i unesemo sljedeće podatke:
    -ime aplikacije (naziv aplikacije koju ćete povezati s Minimaxom)
    -korisničko ime i lozinku s kojima ćete se kao korisnik prijavljivati u API (ove prijavne podatke definirate samostalno) 

Primjer programskog rješenja

Primjer developera:

Za autentifikaciju koristi se protokol OAuth2 (članak OAuth 2 Simplified) (obvezno koristiti grant_type=password).

Prvo se prijavite u AUT s podacima korisnika - developera (ClientID i ClientSecret) zatim s korisničkim imenom i lozinkom koje ste samostalno definirali na postavkama SAOP korisničkog računa (vidi dio Autentifikacija korisnika) da dobijete token.

Dobiveni token koristite pri svakom pozivu API metode.

Testiranje preko sučelja

API metode možete također testirati preko preglednika na stranici tehnička dokumentacija API.

Kao prvu metodu za testiranje možete pozvati metodu GET MyOrganisations koja vraća sve organizacije do kojih imate pristup.

  1. Na pregledu metode u polju Request kliknite na gumb Test API.
  2. Kliknite na Add auth headers da biste se autentificirali.
  3. Kliknite na gumb Send.
  4. Prikazat će se pop-up prozor s rezultatima upita.
U ovoj uputi