Otvaranje nove organizacije

Kod prve registracije pretplatnika automatski se otvori organizacija pretplatnika- organizacija koju ste odabrali prilikom registracije u Minimax. 

Nove organizacije može dodavati administrator pretplatnika na dolje opisan način:

  • Na ulaznoj stranici programa Minimax dodajemo novu organizaciju klikom na Novo na početnoj stranici Minimaxa gdje se nalazi popis svih organizacija. (Napomena: Moguće je otvoriti više aktivnih organizacija ako imamo licencu za paket Maksi računovodstvo. Ostali paketi koje nudimo podržavaju vođenje samo jedne aktivne organizacije, ostale je potrebno arhivirati ili obrisati.)
  • Odaberemo organizaciju iz javne baze. U tražilici možemo potražiti podatke prema nazivu ili OIB-u.
  • Ako organizaciju ne možemo pronaći u javnoj bazi, tada podatke organizacije možemo unijeti ručno klikom na Podatke možete unijeti sami ako Vaša organizacija ne postoji na listi. Otvori se unos sljedećih podataka.

  • Odaberemo vrstu organizacije: Tvrtka d.o.o. (RRIF), Tvrtka d.o.o. (RIF), Obrtnik (RRIF), Obrtnik (RIF), Neprofitna (odabir vrste organizacije je konačan i nakon potvrde je više ne možemo mijenjati)!
  • Naziv,
  • Adresa,
  • Poštanski broj i grad,
  • OIB,
  • Godinu početka poslovanja u Minimaxu (možemo odabrati tekuću ili prošlu godinu),
  • Prijepis konta i pokazatelja iz organizacije. (ako imamo više organizacija otvoreno u Minimaxu, onda možemo odabrati neku od organizacija koju već imamo otvoreno te će se iz te organizacije prepisati konta i pokazatelji.)

Pristup korisnicima sa statusom računovođe

Kada dodamo novu organizaciju, korisnik pretplatnik automatski može pristupati novoj organizaciji. Ostalim korisnicima (suradnicima u računovodstvu) potrebno je dodijeliti prava do te organizacije.

Korisnicima uredimo pristup toj organizaciji na sljedeći način.

Ako bi zbog nove organizacije i zbog toga povećanja opsega posla istovremeno trebalo pristupati organizaciji više korisnika nego imamo licenci broj licenci možemo jednostavno povećati.

Upute za određivanje licenci.

Pristup korisnika organizacije novoj organizaciji

Određivanjem broja licenci odredili smo koliko korisnika organizacije može odjednom pristupiti toj organizaciji.

Korisnika može biti više nego licenci.

Dodavanje korisnika organizacije (u poduzeću, klijentu servisa).

U ovoj uputi