Otvaranje nove organizacije

Kod prve registracije pretplatnika automatski se otvori organizacija pretplatnika - organizacija koju ste odabrali prilikom registracije u Minimax. 

Nove organizacije može dodavati administrator pretplatnika na dolje opisan način:

 • Na ulaznoj stranici programa Minimax dodajemo novu organizaciju klikom na Novo na početnoj stranici Minimaxa gdje se nalazi popis svih organizacija. (Napomena: Moguće je otvoriti više aktivnih organizacija ako imamo licencu Maksi računovodstvo. Ostale licence koje nudimo podržavaju vođenje samo jedne aktivne organizacije, ostale je potrebno arhivirati ili obrisati.)
 • Odaberemo organizaciju iz javne baze. U tražilici možemo potražiti podatke prema nazivu ili OIB-u.
 • Ako organizaciju ne možemo pronaći u javnoj bazi, tada podatke organizacije možemo unijeti ručno klikom na Podatke možete unijeti sami ako Vaša organizacija ne postoji na listi. Otvori se unos sljedećih podataka.

 • Odaberemo vrstu organizacije: Tvrtka d.o.o. (RRIF), Tvrtka d.o.o. (RIF), Obrtnik (RRIF), Obrtnik (RIF), Neprofitna (odabir vrste organizacije (i kontni plan) je konačan i nakon potvrde taj podatak više ne možemo mijenjati)!
  Više o važnosti odabira vrste organizacije i kontnog plana možete pročitati OVDJE.
 • Naziv,
 • Adresa,
 • Poštanski broj i grad,
 • OIB,
 • Godinu početka poslovanja u Minimaxu (možemo odabrati tekuću ili prošlu godinu),
 • Prijepis konta i pokazatelja iz organizacije.(ako imamo više organizacija otvoreno u Minimaxu, onda možemo odabrati neku od organizacija koju već imamo otvoreno te će se iz te organizacije prepisati konta i pokazatelji)

Pristup korisnicima sa statusom računovođe

Kada dodamo novu organizaciju, korisnik pretplatnika automatski može pristupati novoj organizaciji. Ostalim korisnicima (suradnicima u računovodstvu) potrebno je dodijeliti prava do te organizacije.

Pristup korisnicima možemo urediti ovaj način.

Ako bi zbog nove organizacije i povećanja opsega posla organizaciji trebalo istovremeno pristupati više korisnika nego imamo licenci, broj licenci možemo jednostavno povećati prema OVOJ uputi.

Pristup korisnika organizacije novoj organizaciji

Određivanjem broja licenci odredimo koliko korisnika organizacije može istovremeno pristupati toj organizaciji. Korisnika može biti više nego licenci, a istovremeno u programu može raditi onoliko korisnika koliko ima aktiviranih istovremenih pristupa.

U ovoj uputi