Ispis kartice konta - rekapitulacija po novčanim jedinicama

Prilikom ispisa kartice konta, za konta koja imaju knjiženja na više novčanih jedinica, ako je za stranu novčanu jedinicu saldo nula, do sada se na ispisu kartice konta na prikazu stanja nije prikazivalo stanje u stranoj novčanoj valuti.

Ovom verzijom programa instalirana je dorada  kojom se, uz stanje u HRK, na ispisu kartice konta prikaže i stanje u stranoj novčanoj jedinici iako je saldo nula.

U ovoj uputi