Razlika u cijeni kod izlaznih računa

Uputa se odnosi na prikaz razlike u cijeni (RUC) kod unosa izlaznog računa ili ponude i na pregledu po artiklima na izlaznim računima.

Prikaz razlike u cijeni povezan je s vođenjem zaliha u Minimaxu pa sukladno tome trebaju biti aktivne i zalihe.

Prikaz razlike u cijeni na izlaznim računima

 1. U izborniku Poslovanje > Izlazni računi unesemo zaglavlje računa.
 2. Na retku računa unesemo artikl, količinu i cijenu.
 3. Program izračuna vrijednost razlike u cijeni.
 4. Ako pokazivač miša postavimo na polje Vrijednost, program će prikazati Razliku u cijeni.

Jednako vrijedi i za ponude.

Pregled razlike u cijeni na pregledu po artiklima

 1. U izborniku Poslovanje > Izlazni računi odaberemo Pregledi po artiklima.
 2. Odredimo datum prometa. 
 3. Ako želimo, definiramo druge kriterije. Na Pregledu po artiklima možemo provjeriti razliku u cijenu za svaki artikl u određenom razdoblju, za određenog kupca, analitiku ili numeraciju.  
 4. Uključimo kvačicu u dijelu Prikaži razliku u cijeni.

 5. Klikom na Nađi program prikaže popis artikala s informacijom o količini, vrijednosti, nabavnoj vrijednosti i razlikom u cijeni.
  Klikom na artikl prikazat će nam se svi izlazni računi kod kojih smo taj artikl koristili.

U ovoj uputi