Postavke preglednika Mozilla Firefox

Za korištenje Minimaxa u pregledniku Mozilla Firefox trebamo:

  • Ako se pomoću digitalnog certifikata prijavljujemo u Minimax u pregledniku moramo imati spremljen digitalni certifikat.
  • Dozvoliti da Minimax otvara skočne prozore.
  • Postaviti preglednik za pravilno otvaranje dokumenata u PDF formatu.

Kako da provjerim imam li instaliran digitalni certifikat u pregledniku Mozilla Firefox?

Upute za uvoz digitalnog certifikata u Mozilla Firefox.

Dodavanje stranice https://moj.minimax.hr na popis stranica koje dozvoljavaju skočne prozore

  1. Otvorimo preglednik Mozilla Firefox, u izborniku Alati / Tools odaberemo Mogućnosti / Options.
  2. U kartici Privatnost i sigurnost / Privacy and security imamo označeno Blokiraj skočne prozore / Block Popup Windows i desno kliknemo na tipku Iznimke... /Exceptions...
  3. U polje Adresa stranice / Adress of website to allow upišemo moj.minimax.hr i kliknemo na tipku Dopusti / Add.
  4. Kliknemo na tipku Spremi promjene / Close.

Otvaranje PDF dokumenata u pregledniku Mozilla Firefox s programom Adobe Reader

U nastavku je opisan postupak za postavljanje preglednika  da otvara PDF dokumente programom Adobe Reader. Program Adobe Reader moramo imati instaliran.

Još uvijek možemo otvarati PDF dokumente s ugrađenim preglednikom PDF dokumenata u pregledniku.

  1. U pregledniku odaberemo: Alati / Tools -> Mogućnosti / Settings. Otvori se prozor s postavkama u kojem se pomaknemo na karticu Aplikacije / Programs.
  2. U padajućem izborniku u stupcu Vrsta sadržaja kod elemenata koji počinju sa Adobe Acrobat i kod elementa Portable Document Format (PDF) u stupcu Akcija odaberemo Koristi Adobe Acrobat Reader (u Firefox).


U ovoj uputi