Vođenje proizvodnje pomoću radnih naloga

Jedan od načina vođenja proizvodnje je pomoću radnih naloga. Osnovna namjena radnog naloga je evidentiranje materijala i poluproizvoda (normativa) potrebnih za izradu određenog proizvoda. Minimax na temelju podataka na radnom nalogu pripremi izdavanje u proizvodnju pomoću kojeg se rasterete zalihe s utrošenim materijalom i primku iz proizvodnje s kojom se zalihe terete na proizvedene proizvode.

Unos radnog naloga

Unesemo zaglavlje radnog naloga.

Unos reda radnog naloga

Iz padajućeg izbornika odaberemo artikl kojeg želimo izraditi, unesemo količinu, cijenu i prodajnu cijenu artikla. Cijena koju unesemo utječe na povećanje vrijednosti zaliha.

Artikl spremimo klikom na Dodaj red, a zatim u retku ispod dodajemo sastavne dijelove artikla. Ako su na postavkama artikla već uneseni normativi, program će ih automatski predložiti odabirom artikla. 

Sastavni dijelovi artikla (normativi)

Iz padajućeg izbornika odaberemo artikl koji je sastavni dio artikla koji želimo izraditi i unesemo količinu koja je potrebna za izradu jednog artikla. Potrebno je unijeti sve normative artikla iz kojih je taj artikl sastavljen. Ukoliko kod tog artikla u šifrarniku artikla imamo već unesen normativ artikla, sastavni dijelovi za taj artikl će se predložiti.


Ukoliko vam program ne dozvoli unijeti sastavne dijelove artikla, provjerite je li unesen datum u polju Potvrđeno u zaglavlju radnog naloga.

Redak normativa spremimo klikom na ikonu Dodaj redak . Kada smo na radni nalog dodali sve artikle, radni nalog spremimo klikom na Spremi.

Izdavanje u proizvodnju

Kada smo završili s unosom radnog naloga i želimo ga poslati u proizvodnju, na radnom nalogu kliknemo na Kopiraj > U izdavanje.

U zalihama se pripremi izdavanje u proizvodnju (IP) te se rasterete zalihe za normative upisane u radnom nalogu.

Primka iz proizvodnje

Kada smo u proizvodnji gotovi s izradom artikala iz radnog naloga, na radnom nalogu kliknemo Kopiraj > U primku.

U zalihama se pripremi primka iz proizvodnje (PP) te se povećaju zalihe u odabranom skladištu za artikle upisane u radnom nalogu, odnosno za proizvode.

U ovoj uputi