Uređivanje izlaznog računa

  1. U izborniku Poslovanje > Izlazni računi.
  2. Na osnovnom pregledu prikazati će se svi predlošci računa i već izdani računi.
  3. Odaberemo račun koji želimo urediti tako da kliknemo na broj računa ili na predložak.

Uređivanje predložaka računa

Predloške računa uređujemo klikom na Uredi.

Uređivanje već izdanih računa

Ako je račun već izdan, što znači knjižen i upisan u porezne evidencije, račun je prvo potrebno otkazati pri čemu program obriše sva knjiženja i kod ponovnog potvrđivanja napravi nova.

Mogu se otkazivati samo računi koji pripadaju nezaključenom razdoblju PDV-a.

Ako je račun koji želimo otkazati već uključen u zaključeni obračun PDV-a, račun možemo uređivati samo ako otkažemo obračun PDV-a.

1. Račun vratimo u predložak klikom na Otkazivanje ispostavljanja.

2. Otkazivanje potvrdimo klikom na U redu.

3. Otkazivanjem računa taj račun postane predložak i prikaže se mogućnost uređivanja. Kliknemo  Uredi ako želimo uređivati račun.

Uređivanje podataka


Sve podatke o računu možemo urediti kao i kod prvog unosa računa osim broja računa ako je on već bio izdan. Nakon uređivanja račun možemo spremiti ili ispostaviti.

Promjena redoslijeda redaka na unosu ili uređivanju izlaznog računa


Kod unosa ili uređivanja izlaznog računa već dodanim redovima (artiklima) možemo mijenjati redoslijed.

  1. Kliknemo Uredi.
  2. Na početku retka kod artikala (skroz lijevo) izaberemo simbol za micanje i držimo ga.
  3. Prilikom držanja gumba, pomicanjem miša gore dolje te ispuštanjem na željenom mjestu na kojem želimo postaviti redak, možemo promijeniti redoslijed.

U ovoj uputi