Kako mogu promijeniti ime blagajnika?

Prilikom aktivacije modula Blagajna upišemo blagajnika koji je unesen unutar šifrarnika djelatnika.

  1. Ako želimo promijeniti blagajnika, tada idemo na Šifrarnici > Blagajne
  2. Odaberemo blagajnu kod koje želimo promijeniti blagajnika i kliknemo Uredi.
  3. Iz padajućeg izbornika kod polja Blagajnik odaberemo djelatnika na kojeg želimo napraviti promjenu i kliknemo Spremi.

Novo ime blagajnika će se ispisivati na novo napravljenim dokumentima (primicima, izdacima, blagajnički dnevnik).

U ovoj uputi