Postavke ispisa - otpremnica

Postavke za ispis Otpremnice uređujemo:

 • u izborniku Postavke organizacije > Ispisi
 • neposredno na dokumentu izlaznog računa ili izdavanju iz zaliha

Uređivanje temeljnice u izborniku Postavke organizacije > Ispisi

 1. Odaberemo gumb Postavke organizacije .
 2. Kliknemo na Ispisi.
 3. Program otvori preglednik ispis na kojem odaberemo ispis Otpremnice.

U postavkama ispisa otpremnice uređujemo:

 • Opće postavke
 • Zaglavlje
 • Adresa
 • Dodatni ispisi/klauzule
 • Potpis
 • Podnožje
 • Terminologija i prijevodi
 • Ostale postavke

O uređivanju standardnih postavki ispisa možete pročitati u Općim postavkama ispisa.

Ostale postavke

Program Minimax nudi mogućnost da postavimo ostale postavke za ispis otpremnice. Pojedine postavke uključimo tako da označimo kvadratić pored postavki:

Ispis prodajne cijene - kod ispisa dokumenta ispisati će se i prodajna cijena.

Ispis rabata i popusta - kod ispisa dokumenta ispisat će se i rabat i popust.

Ispis neto cijene - kod ispisa dokumenta ispisat će se i neto cijena.

Ispis vrijednosti - kod ispisa dokumenta ispisat će se i vrijednost.

Ispis PDV-a - kod ispisa dokumenta ispisat će se i PDV.

Ispis serijskog broja - ispiše se serijski broj ispod naziva artikla.

Ispis serije - ispiše se broj serije ispod naziva artikla.

Ispis mase artikala - ispiše se  masa artikala

Ispis ukupne količine - ispiše se ukupna količina artikala za pojedinu mjernu jedinicu

Ispis šifre artikla - kod ispisa dokumenta se u redu kod naziva artikla u zagradi ispiše i šifra artikla. Ako artikl nema šifre ona se neće ispisati.

Ispis koda artikla - kod ispisa dokumenta se u redu kod naziva artikla u zagradi ispiše i kod artikla. Ako artikl nema kod on se neće ispisati.

Ispis rednog broja reda - kod ispisa dokumenta redovi artikala su numerirani rednim brojevima

Ispis u dva reda - kod te postavke se šifra i kod artikla ispišu ispod naziva artikla, a red artikla se ispiše u dva reda

Ispis mase po redovima - ispiše se masa pojedinačnog artikla; postavka se prikazuje samo ako je uključena opcija za ispis u dva reda

Ispis web adrese Miniax - na dnu otpremnice ispiše se web adresa www.minimax.hr

Svaku unesenu promjenu na ispisu možemo pregledati klikom na gumb Osvježi.

Ako promijenimo postavke ispisa otpremnice, promjena će biti vidljiva na novim dokumentima.

Ako želimo da se promjena vidi i na potvrđenim dokumentima, moramo otkazati izdavanje tog dokumenta i ponovno ga ispostaviti. Prilikom ispisa program će poštivati nove postavke ispisa.

Uređivanje ispisa otpremnice direktno u dokumentu 

Postavke ispisa otpremnice uređujemo klikom na karticu Pretpregled otpremnice

 • u izborniku Poslovanje > Izlazni računi prilikom unosa izlaznog računa
 • u izborniku Poslovanje > Zalihe prilikom izdavanja iz zaliha.

Uređujemo postojeće postavke klikom na Uredi opće postavke ili klikom na  ''+'' Novi ispis pripremimo novi ispis otpremnice.

U ovoj uputi