Postavke ispisa - otpremnica

Postavke za ispis Otpremnice uređujemo:

 • u izborniku Postavke organizacije > Ispisi
 • neposredno na dokumentu izlaznog računa ili izdavanju iz zaliha

Uređivanje temeljnice u izborniku Postavke organizacije > Ispisi

 1. Odaberemo gumb Postavke organizacije .
 2. Kliknemo na Ispisi.
 3. Program otvori preglednik ispis na kojem odaberemo ispis Otpremnice.

U postavkama ispisa otpremnice uređujemo:

 • Opće postavke
 • Zaglavlje
 • Adresa
 • Dodatni ispisi/klauzule
 • Potpis
 • Podnožje
 • Terminologija i prijevodi
 • Ostale postavke

O uređivanju standardnih postavki ispisa možete pročitati u Općim postavkama ispisa.

Ostale postavke

Program Minimax nudi mogućnost da postavimo ostale postavke za ispis otpremnice. Pojedine postavke uključimo tako da označimo kvadratić pored postavki:

Ispis prodajne cijene - kod ispisa dokumenta ispisati će se i prodajna cijena.

Ispis rabata i popusta - kod ispisa dokumenta ispisat će se i rabat i popust.

Ispis neto cijene - kod ispisa dokumenta ispisat će se i neto cijena.

Ispis vrijednosti - kod ispisa dokumenta ispisat će se i vrijednost.

Ispis PDV-a - kod ispisa dokumenta ispisat će se i PDV.

Ispis serijskog broja - ispiše se serijski broj ispod naziva artikla.

Ispis serije - ispiše se broj serije ispod naziva artikla.

Ispis mase artikala - ispiše se  masa artikala

Ispis ukupne količine - ispiše se ukupna količina artikala za pojedinu mjernu jedinicu

Ispis šifre artikla - kod ispisa dokumenta se u redu kod naziva artikla u zagradi ispiše i šifra artikla. Ako artikl nema šifre ona se neće ispisati.

Ispis koda artikla - kod ispisa dokumenta se u redu kod naziva artikla u zagradi ispiše i kod artikla. Ako artikl nema kod on se neće ispisati.

Ispis rednog broja reda - kod ispisa dokumenta redovi artikala su numerirani rednim brojevima

Ispis u dva reda - kod te postavke se šifra i kod artikla ispišu ispod naziva artikla, a red artikla se ispiše u dva reda.

Ispis web adrese Miniax - na dnu otpremnice ispiše se web adresa www.saop.hr/minimax 

Svaku unesenu promjenu na ispisu možemo pregledati klikom na gumb Osvježi.

Ako promijenimo postavke ispisa otpremnice, promjena će biti vidljiva na novim dokumentima.

Ako želimo da se promjena vidi i na potvrđenim dokumentima, moramo otkazati izdavanje tog dokumenta i ponovno ga ispostaviti. Prilikom ispisa program će poštivati nove postavke ispisa.

Uređivanje ispisa otpremnice direktno u dokumentu

Postavke ispisa otpremnice uređujemo klikom na karticu Pretpregled otpremnice

 • u izborniku Poslovanje > Izlazni računi prilikom unosa izlaznog računa
 • u izborniku Poslovanje > Zalihe prilikom izdavanja iz zaliha.

Uređujemo postojeće postavke, ili klikom na Novi ispis pripremimo novi ispis otpremnice.

U ovoj uputi