Ispis otvorenih stavki - prikaz stavaka kad je saldo nula

Instalacijom verzije instaliran je ispravak kojim se na ispisu otvorenih stavki ponovno ispisuju i stavke kojima je saldo nula, odnosno za koje postoje knjiženja na dugovnoj i potražnoj strani koja u knjigovodstvu nisu zatvorena.

Zatvaranje je moguće formirati na temeljnici pojedinog računa, preko knjiženja u glavnoj knjizi ili, ako je riječ o više stavaka, masovnim zatvaranjem otvorenih stavki.

U ovoj uputi