Zatvaranje stavaka kod ručnog knjiženja temeljnice i kod knjiženja bankovnog izvatka

Otvorene stavke u programu možemo zatvoriti preko:

 • temeljnice ili
 • preko bankovnih izvadaka.

Zatvaranje preko temeljnice:

 1. Unesemo osnovne podatke o temeljnici preko izbornika Knjigovodstvo > Glavna knjiga > Novo.
 2. Unesemo Konto (konto saldakonti).
 3. Odaberemo Stranku.
 4. Unesemo iznos.
 5. Kliknemo na Zatvaranje stavki.
 6. Označimo Stavke koje ćemo zatvarati.
 7. Spremimo knjiženje.
 8. Zatim unesemo još ostale podatke i potvrdimo temeljnicu.

 
Zatvaranje preko Bankovnog izvatka:

 1. Na retku izvatka odaberemo Nalogodavatelja / Primatelja.
 2. Unesemo Konto (konto saldakonti).
 3. Unesemo iznos.
 4. Na polju Veza kliknemo na ikonu  (zatvaranje više stavaka).
 5. Označimo stavke koje ćemo zatvoriti.
 6. Kliknemo na gumb dodaj redak 
 7. Program prikaže poveznicu na račune koje smo zatvorili. U primjeru otkazivanja potvrđivanja izvatka, program neće otkazati poveznicu na odabrane račune.

U ovoj uputi