Kako obrišemo dodanog korisnika?

Ako korisniku želimo samo onemogućiti pristup do organizacije, to možemo napraviti bez brisanja korisnika, tako da mu uredimo pristupe do organizacija.

Administrator može i obrisati korisnika s popisa korisnika.

  1. U Minimaxu na ulaznoj stranici administator odabere Moj profil > Korisnici.

  2. Na popisu korisnika na retku korisnika kojeg želi obrisati klikne crveni znak X.
  3. Program nas obavijesti da ćemo korisnika ukloniti sa svih organizacija. Odabir potvrdimo klikom na U redu.
  4. Na popisu korisnika obrisani se korisnik više neće prikazivati i neće imati pristup ni do jedne organizacije pretplatnika.

Obrisani korisnik ostaje u Minimax sustavu i dalje evidentiran kao registrirani korisnik i moguće ga je dodati kao korisnika na istom ili nekom drugom pretplatniku.

U ovoj uputi