Godišnje obrade - dorade na obračunu doprinosa

Na koraku Izvedi obračun doprinosa prilikom formiranja godišnjih obrada instalirana je dorada vezano uz unos iznosa akontacije za naredno razdoblje i knjiženje doprinosa.

Za svaki se doprinos predlaže već plaćeni iznos predujma kroz godinu na temelju salda na kontu doprinosa.

Na RRIF organizacijama to su konta:

  • 2490    Obveze za nadoknadu za šume 
  • 2450    Obveze za članarinu turist. zajednicama    
  • 2495    Obveze za spomeničku rentu    
  • 2464    Obveze za članarinu granskoj ili strukovnoj komori    

Na RIF organizacijama to su konta:    

  • 2655    Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma
  • 2652    Članarine turističkim zajednicama    
  • 2658    Spomenička renta    
  • 2650    Članarina i doprinos HGK

Taj je iznos moguće i urediti ručno, a ako je upisani iznos različit od salda na kontu, prikaže se obavijest s informacijom o saldu na kontu na koji se knjižilo kroz godinu.

Doradom je napravljeno da se kod knjiženja doprinosa knjiži cijeli iznos pojedinog doprinosa, a ne samo razlika za uplatu kako je bilo do sada.

Uz to, na obračunu svakog doprinosa omogućili smo ručno uređivanje polja za unos akontacije za naredno razdoblje. Na taj način moguće je, osim unosa stope kad se ona promijeni za pojedini doprinos, korigirati i iznos predujma ako za određenu djelatnost npr. dođe do ukidanja obveze plaćanja kroz godinu.

Temeljnice koje se pripreme potvrdom obračuna bit će po novom "obične" temeljnice, odnosno neće biti automatske što znači da će ih biti moguće uređivati, brisati i/li kopirati u storno.

U ovoj uputi