Povezivanje na daljinu (ISL)

Ako se tijekom rješavanja zahtjeva pokaže potreba za spajanjem na Vaše računalo ili ako dogovorite online ili prezentaciju, možemo se povezati na Vaše računalo tako da u Minimaxu kliknete ikonu ? te odaberete Povezivanje na daljinu.

Klikom na tu mogućnost, otvorit će se nova stranica s mogućnošću preuzimanja programa ISL koji je potrebno preuzeti na Vaše računalo i pokrenuti.

Kad pokrenete program, u trenutku kad Vas traži upisivanje koda, taj kod dat će Vam djelatnik Minimaxa nakon čega će biti uspostavljena veza na daljinu uz prikaz radne površine Vašeg računala.

U ovoj uputi