OOP - slanje obračunskih listi putem e-pošte

Na zaključenom obračunu OOP dodana je mogućnost slanja obračunskog lista putem e-pošte.

Klikom na Pošaljite putem e-pošte otvara se prozor za odabir redaka za slanje. 

Klikom na Naprijed pregledamo odabrane retke, na sljedećem koraku možemo urediti datum slanja i sadržaj maila, a klikom na Izvrši obračunski list poslat će se na mail adresu djelatnika. 

Detaljnije o ovoj funkcionalnosti pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi