Zašto su neki obračunski podaci crveno obojeni?

Kod obračuna plaće na drugom koraku neki obračunski podaci budu obojeni crveno. Iznosi su obojani crveno samo kao upozorenje (da ga provjerite) kad je iznos ispod minimalne plaće (bez obzira na radne sate).

Samo u slučaju da je iznos za puno radno vrijeme ispod minimalne plaće, program automatski obračuna zakonske doprinose do minimalne plaće.

U ovoj uputi