Unos radnog naloga

 1. U izborniku Poslovanje > Radni nalozi
 2. Kliknemo Novo
  Unosni prozor radnog naloga podijeljen je na dva glavna dijela - na zaglavlje naloga gdje su općeniti podaci o narudžbi (datumi, kupac, veza, napomena) i redovi naloga koji sadrže podatke o pojedinačnim artiklima, količinama itd. 

Unos zaglavlja naloga

 1. Vrsta: ako smo kod aktivacije modula odabrali više svrha korištenja radnih naloga, u ovom polju odaberemo željenu vrstu (taj podatak utječe na odabir tipa artikla kod unosa)
  • ako je odabrana svrha Proizvodnja – moguć je unos samo tipova artikla Proizvod i Poluproizvod
  • ako je odabrana svrha Servisna djelatnost – moguć je unos tipova artikala Usluga, Roba, Materijal, Proizvod i Poluproizvod
  • ako je odabrana svrha Građevinarstvo – moguć je unos tipove artikala Usluge, Roba i Materijal
  • ako je odabrana svrha Evidencija utrošenog vremena I materijala – moguć je unos artikala tipa Usluge, Roba i Materijal 
 2. Broj: ovaj podatak upisuje se automatski unutar godine koja je određena datumom i ne možemo ga mijenjati.
 3. Datum: unesemo datum naloga.
 4. Rok: unesemo datum predviđenog završetka proizvodnje.
 5. Stranka: odaberemo ju iz padajućeg izbornika. Podatke o stranci možemo mijenjati tipkom Uredi, a možemo i unijeti novu klikom na Novo.
 6. Analitika: možemo ju odabrati iz padajućeg izbornika.
 7. Veza: unesemo željenu poveznicu.
 8. Naziv naloga: podatak će se ispisati na dokumentu u dijelu Opis iznad

Unos redova radnog naloga

 1. Ako u Šifrarnici > Skladišta imamo više unesenih skladišta, u polju Skladište moguće je odabrati skladište iz padajućeg izbornika.
  • program skladište predlaže automatski sa zadnjeg radnog naloga
 2. Artikl odaberemo iz padajućeg izbornika.
  • artikl možemo urediti klikom na ikonu olovke ili dodati novi klikom na ikonu plusa
 3. Unesemo količinu.
 4. Unesemo vlastitu cijenu.
 5. Program predlaže % zavisnih troškova ovisno o prodajnoj cijeni koju prepiše iz šifrarnika artikala
 6. Ako je na postavkama artikla u šifrarniku uključena kvačica za unos serija, prikaže se polje za unos serije
 7. Opis: unesemo tekst koji se ispiše na radnom nalogu.
 8. Ukoliko je artikl kojeg smo odabrali Proizvod ili Poluproizvod možemo na unosu radnog naloga dodati i normativ klikom na NormativU normativ unosimo materijal, poluproizvode, usluge i ostale troškove koji nam ulaze u cijenu proizvodnje. Količinu i cijenu materijala i ostalog u normativu unosimo prema tome koliko nam je potrebno za izradu 1 komada proizvoda, a program automatski napravi preračun za onoliko komada proizvoda koje smo proizveli.
  • Uređivanje pojedinog reda moguće je klikom na , promjenu spremimo klikom na .
  • Brisanje pojedinog reda moguće je klikom na .
 9. Kliknemo na Dodaj redak da se artikl evidentira na red radnog naloga.
 10. Nakon završenog unosa podataka, tipkama u alatnoj traci možemo:
  • Spremiti radni nalog (tipka Spremi) ili
  • Otkazati unos naloga (tipka Otkaži); bit će izgubljene sve promjene
  • Spremimo i nastavimo s unosom novog radnog naloga (Spremi i Novo)

Pretpregled

 1. Na polju Pretpregled uređujemo ispis radnog naloga.
  • iz padajućeg izbornika možemo odabrati između već formiranih vrsti ispisa ili unijeti novu klikom na +Novi ispis
 2. Možemo urediti Opis iznad i Opis ispod, a klikom na Uredi opće postavke uređujemo vrstu ispisa za radni nalog.

Napomena

U polju Napomena unosi se napomena namijenjena internoj upotrebi, ne ispiše se na ispisu naloga.

Pregled radnog naloga

 1. Na pregledu „još nepotvrđenog naloga“ nalaze se sljedeće tipke:
  • Novo: unos novog naloga.
  • Uredi: uređivanje naloga, unos redova, brisanje…
  • Briši: brisanje svih podataka naloga.
  • Ispiši: ispis radnog naloga.
  • Potvrdi: potvrđivanje naloga i zapis sistemskog datuma potvrđivanja.
  • Kopiraj u radni nalog: kopiranje cijelog sadržaja naloga u novi radni nalog.

 2. Na pregledu „potvrđenog naloga“ nalaze se još sljedeće tipke:
  • Otkaži potvrđivanje: otkaz potvrđivanja za ponovno uređivanje naloga.
  • Zaključi: zaključavanje naloga i zapis sistemskog datuma potvrđivanja.
  • Opozovi: ukidanje naloga i zapis sistemskog datuma ukidanja.
  • Kopiraj
   • u radni nalog: kopiranje cijelog sadržaja naloga u novi radni nalog.
   • u primku: kopira proizvode tj. poluproizvode u primku.
   • u izdavanje: kopira potrošnju po sastavu u izdatnicu.
   • u račun: kopira proizvode tj. poluproizvode u izdani račun.
   • u ponudu: kopira proizvode tj. poluproizvode u ponudu.
U ovoj uputi