Šifrarnik Primitaka i izdataka

Šifrarnik primitaka i izdataka koristimo samo kod blagajne gdje kod unosa primitaka i izdataka u blagajničkom dnevniku biramo iz tog šifrarnika.

Kod svakog primitka tj. izdatka zapisan je konto na kojeg se knjiži odabrani događaj.

 

U šifrarniku primitaka i izdataka možemo:

 • Dodavati nove primitke i izdatke
 • Uređujemo primitke i izdatke
 • Brišemo primitke i izdatke
 • Pregledavamo primitke i izdatke

 

Iz izbornika odaberemo Šifrarnici > Primici i Izdaci

 

Unos Primitka tj. izdatka

 1. Kliknemo na Novo.
 2. Odaberemo Red – primitak ili izdatak.
 3. Unesemo Naziv primitka ili izdatka.
 4. Unesemo Konto za knjiženje (mogu biti saldakonti ili financijska konta).
 5. Kliknemo na tipku Spremi ili Spremi i novo ako želimo nastaviti s unosom novih primitaka tj. izdataka.

 

Uređivanje

 1. Odaberemo Primitak tj. izdatak kojeg želimo urediti tako kliknemo na naziv.
 2. Kliknemo Uredi.
 3. Uredimo podatke (šifra, naziv...).
 4. Kliknemo na tipku Spremi.

 

Brisanje

Ako iz šifrarnika izbrišemo primitak ili izdatak, on više neće biti vidljiv u tablici i nećemo ga više moći odabrati kod unosa dokumenata blagajne.

 1. Odaberemo Primitak tj. izdatak koji želimo obrisati tako kliknemo na naziv.
 2. Kliknemo Obriši.
 3. Otvorit će se prozor za odluku (Zaista želite brisati?) u kojem kliknemo U redu.

UPOZORENJE: Šifrarnik primitaka i izdataka povezan je s blagajnom, tako da će se moći obrisati samo ako odabrani Primitak ili Izdatak nije ni na jednom dokumentu blagajne. Ako je povezan s nekim dokumentom, tada program neće dozvoliti brisanje i ispisat će obavijest: "Zapis ne možemo obrisati jer je već korišten!"

U ovoj uputi