Preuzimanje bankovnih izvadaka iz internet bankarstva i učitavanje u Minimax

Glavna prednost preuzimanja bankovnih izvadaka i učitavanja u Minimax smanjena su mogućnost za pogreške prilikom unosa podataka i ušteda vremena.

Preuzimaju se sljedeći podaci:

  • Datum bankovnog izvatka, transakcijski račun, broj izvatka, opis.
  • Svi redovi izvatka s iznosima na dugovnoj i potražnoj strani.
  • Ukoliko na internet bankarstvo učitavamo platne naloge napravljene u Minimaxu, u postavkama se upiše i referentni broj nalogodavatelja.

Prilikom učitavanja bankovnih izvadaka iz internet bankarstva u Minimax, program prepoznaje stavku na temelju reference i predlaže kako treba zatvoriti (povezati se s izlaznim ili ulaznim računom) ili ga knjižiti (npr. račun, plaća, doprinosi obrtnika i drugi osobni primici).

Minimax omogućuje preuzimanje bankovnih izvadaka iz internet bankarstva po standardu SEPA ISO XML, camt.053 (jedan ili više bankovnih izvadaka odjednom).

U ovoj uputi