Pregled po robnim grupama

Pregled po robnim grupama pregled je prodaje pojedinih robnih grupa na izlaznim računima

  1. Iz izbornika odaberemo Poslovanje > Izlazni računi.
  2. U izborniku Pregledi odaberemo Po robnim grupama.
  3. Prikaže se popis robnih grupa koje su bile odabrane na izlaznim računima u tekućoj poslovnoj godini.
    U grupu su uzeti samo potvrđeni računi.
  4. Pregled možemo dodatno ograničiti s više kriterija: robna grupa, kupac, analitika redaka, analitika zaglavlja, datum prometa i numeracija.
U ovoj uputi