Employee (Djelatnik)

Uputa se odnosi na prijenos podataka šifrarnika djelatnika preko API sučelja.

Općenita uputa:Šifrarnik Djelatnici
API dokumentacija:https://moj.minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Employee
Kratak opis:Moguć je prijenos djelatnika.
Moguće je dodavanje i mijenjanje djelatnika.
Moguće je brisanje djelatnika.


Employee - podaci djelatnika

Employee

Podatak

Opis

Code

Šifra djelatnika

TaxNumber

OIB djelatnika

FirstName

Ime djelatnika

LastName

Prezime djelatnika

Address

Adresa djelatnika

PostalCode

Poštanski broj

City

Grad

Country

Država boravišta

*********

CountryOfResidence

Država prebivališta

*********

DateOfBirth

Datum rođenja

Gender

Spol:

 • M - muški
 • Z - ženski

EmploymentStartDate

Datum početka zaposlenja

EmploymentEndDate

Datum kraja zaposlenja

EmploymentType

Vrsta zaposlenja:

 • ZD - zaposleni
 • SSD - stalni seznoski djelatnik
 • SZ - samozaposleni
 • CU - član uprave i izvršni direktor
 • VO - volunter / stručno osposobljavanje
 • PENZ - umirovljenik
 • ZAP - zaposlen kod drugog poslodavca
 • DD - izaslani djelatnik

PersonalIdentificationNumber

JMBG djelatnika

Notes

Napomene

InsuranceBasis

Podatak se unosi ako je vrsta zaposlenja = SZ i vrsta organizacije "Obrtnik".

 • OB – Obrt
 • SZ - Slobodno zanimanje
 • SP - Sportaš
 • PG - Poljoprivrednik i šumar
 • SD - Ostale samostalne djelatnosti
 • SU - Slobodni umjetnik


U ovoj uputi