Storno ulaznog računa za sitan inventar koji je 100% otpisan

Uputa se odnosi na storno ulaznog računa za sitan inventar koji je 100% otpisan.

Unos storna osnovnog sredstva

  1. U modulu Knjigovodstvo > Osnovna sredstva potražimo osnovno sredstvo, odnosno sitan inventar.
  2. U dijelu Promet kliknemo na temeljnicu.
  3. Na temeljnici prometa kliknemo Kopiraj u storno.
  4. Nakon toga unosimo storno ulaznog računa.

Unos storna ulaznog računa

  1. U modulu Poslovanje > Ulazni računi kliknemo Novo.
  2. U zaglavlju računa unesemo podatke s primljenog storna računa.
  3. U polju Iznos upišemo iznos s negativnim predznakom.
  4. U polju za odabir rashoda odaberemo isti rashod u pripremi koji smo koristili na ulaznom računu za koji je vezan storno računa, npr. 0371, ali bez veze na sitan inventar.
  5. Program predloži iznos osnovice i PDV-a sukladno upisanom iznosu u zaglavlju računa, podatke provjerimo.
  6. Kliknemo Sačuvaj red i račun potvrdimo.
U ovoj uputi