Godišnje plaćanje licence

Za sve licence osim za Maksi računovodstvo moguće je plaćanje licence na godišnjoj razini. Prilikom odabira licence moguće je izabrati mjesečno ili godišnje plaćanje. 

Za mjesečni obračun prikazane su cijene licenci prema cjeniku od 1.4.2024., a odabirom godišnjeg plaćanja prikaže se iznos licence mjesečno te ukupno na godinu.

Podsjetnik: Prilikom mjesečnog obračuna računi se ispostavljaju mjesečno za protekli mjesec. Ako je tijekom mjeseca bilo promjena u licencama, obračunat će se najveća odabrana licenca i najveći broj istovremenih pristupa.
Primjer: pretplatnik tijekom mjeseca promijeni licencu s Mikro poslovanje na Maksi poslovanje, za taj će se mjesec obračunati licenca Maksi poslovanje za cijeli mjesec neovisno o tome kad je veća licenca aktivirana.

Obračun godišnjeg plaćanja i promjene licence

Prilikom odabira godišnjeg plaćanja, obračun se vrši krajem prvog mjeseca (po odabiru godišnjeg obračuna) za narednih 12 mjeseci. 

  • U slučaju nadogradnje (povećanja) licence, u mjesecu odabira veće licence izvršit će se obračun razlike i ispostaviti novi račun za sljedećih 12 mjeseci.

Primjer: Pretplatnik u siječnju plati godišnju fakturu za Izlazne račune, a u ožujku nadogradi licencu na Mikro poslovanje. Na kraju ožujka vrši se obračun razlike i ispostavlja novi račun za sljedećih 12 mjeseci. 

  • U slučaju promjene na manju licencu (ako je naknada već obračunata), razlika iznosa se ne vraća – ta se obavijest prikaže i prilikom, odnosno prije odabira licence. 

Primjer: Pretplatnik u siječnju plati godišnju fakturu za Maksi poslovanje, a u travnju odluči promijeniti licencu na Izlazne račune. Razlika iznosa (preplaćeni iznos) u tom se primjeru ne vraća.

  • U slučaju godišnje fakture i odabira dodatne licence (istovremenog pristupa) unutar razdoblja za koje je plaćena godišnja faktura, po isteku mjeseca u kojem je bila dodana licenca, vrši se obračun do kraja 12-mjesečnog razdoblja za koje je naplaćena prva licenca. U slučaju smanjenja broja licenci (kada je naknada već obračunata), razlika iznosa se ne vraća.

Primjer 1: pretplatnik u siječnju plati godišnju fakturu za 1 licencu Mikro poslovanje i svibnju ažurira broj licenci / istovremenih pristupa na 2. Tada se, u mjesecu kada je izvršena promjena radi obračun do kraja razdoblja za koje mu je izdana godišnja faktura i obračuna se razlika za to razdoblje korištenja.  

Primjer 2: pretplatnik u siječnju plati godišnju fakturu za Mikro poslovanje i 1 dodatnu licencu (istovremeni pristup), a u svibnju ažurira broj licenci / istovremenih pristupa na 1. Razlika iznosa (preplaćeni iznos) u tom se primjeru ne vraća. 

Promjene licence i načina plaćanja

  • U slučaju promjene licence na veću i promjene iz godišnjeg na mjesečni obračun, za plaćenu licencu za preostalo razdoblje vrši se obračun razlike i sukladno tome odgodi se početak plaćanja mjesečne naknade. 

Primjer: Pretplatnik u siječnju plati godišnju fakturu za Izlazne račune, a u lipnju odluči promijeniti licencu na Mikro poslovanje i na mjesečni obračun. U tom se primjeru izračuna do kojeg razdoblja (mjeseca) korisnik može koristiti licencu Mikro poslovanje na temelju već plaćene godišnje fakture za Izlazne račune te kada „potroši saldo“ već uplaćenog iznosa, tada mu kreće mjesečno fakturiranje Mikro poslovanja.

  • U slučaju promjene licence na manju licencu i promjeni s godišnjeg na mjesečni obračun, za plaćenu licencu za preostalo razdoblje obračunat će se razlika i sukladno tome odgoditi početak plaćanja mjesečne naknade. 

Primjer: pretplatnik u siječnju plati godišnju fakturu za Mini računovodstvo i u lipnju odluči promijeniti licencu na Maksi poslovanje i na mjesečni obračun. U tom se primjeru izračuna do kojeg razdoblja (mjeseca) korisnik može koristiti Maksi poslovanje na temelju već plaćene godišnje fakture za Mini računovodstvo te kada „potroši saldo“ već uplaćenog iznosa, tada mu kreće mjesečno fakturiranje Maksi poslovanja.

U ovoj uputi