Godišnje plaćanje licence

S 1.1.2021. za sve pakete osim za Maksi računovodstvo omogućeno je plaćanje licence na godišnjoj razini. Prilikom odabira paketa bit će moguće izabrati mjesečno ili godišnje plaćanje. 


Za mjesečni obračun prikazane su cijene paketa prema cjeniku od 1.1.2021., a odabirom godišnjeg plaćanja prikaže se iznos paketa mjesečno te ukupno na godinu.

Važna napomena: mjesečna cijena licence za postojeće korisnike ostaje ista neovisno o promjeni cjenika za nove korisnike. Za postojeće korisnike cijena se mijenja  samo ako promijene paket – npr. s Izlaznih računa ažuriraju paket na Mikro poslovanje. Aktivacija Mikro poslovanja u tom će se slučaju i postojećem korisniku obračunati po novom cjeniku za mjesečno plaćanje.

S druge strane, postojeći korisnici, ako žele, mogu ažurirati licencu, odnosno odabrati godišnje plaćanje pri čemu će program pripremiti izračun od datuma odabira godišnjeg plaćanja, a cijena ostaje ista trenutnoj cijeni za mjesečno plaćanje.

Primjer: postojeći pretplatnik trenutno plaća mjesečnu cijenu licence Mikro poslovanje (79 HRK + PDV). Ako odabere godišnje plaćanje, cijena paketa u tom slučaju iznosi (79 HRK + PDV) *12.

Podsjetnik: Prilikom mjesečnog obračuna računi se ispostavljaju mjesečno za protekli mjesec. Ako je tijekom mjeseca bilo promjena u licencama, obračunat će se najveća odabrana licenca i najveći broj istovremenih pristupa.
Primjer: pretplatnik tijekom mjeseca promijeni paket s Mikro poslovanje na Maksi poslovanje, za taj će se mjesec obračunati paket Maksi poslovanje za cijeli mjesec neovisno o tome kad je veći paket aktiviran.

Obračun godišnjeg plaćanja i promjene paketa

Prilikom odabira godišnjeg plaćanja, obračun se vrši krajem prvog mjeseca (po odabiru godišnjeg obračuna) za narednih 12 mjeseci. 

  • U slučaju nadogradnje (povećanja) paketa, u mjesecu odabira većeg paketa izvršit će se obračun razlike i ispostaviti novi račun za sljedećih 12 mjeseci.

Primjer: Pretplatnik u siječnju plati godišnju fakturu za Izlazne račune, a u ožujku nadogradi paket na Mikro poslovanje. Na kraju ožujka vrši se obračun razlike i ispostavlja novi račun za sljedećih 12 mjeseci. 

  • U slučaju promjene na manji paket (ako je naknada već obračunata), razlika iznosa se ne vraća – ta se obavijest prikaže i prilikom, odnosno prije odabira paketa. 

Primjer: Pretplatnik u siječnju plati godišnju fakturu za Maksi poslovanje, a u travnju odluči promijeniti paket na Izlazne račune. Razlika iznosa (preplaćeni iznos) u tom se primjeru ne vraća.

  • U slučaju godišnje fakture i odabira dodatne licence (istovremenog pristupa) unutar razdoblja za koje je plaćena godišnja faktura, po isteku mjeseca u kojem je bila dodana licenca, vrši se obračun do kraja 12-mjesečnog razdoblja za koje je naplaćena prva licenca odabranog paketa. U slučaju smanjenja broja licenci (kada je naknada već obračunata), razlika iznosa se ne vraća.

Primjer 1: pretplatnik u siječnju plati godišnju fakturu za 1 licencu Mikro poslovanje i svibnju ažurira broj licenci / istovremenih pristupa na 2. Tada se, u mjesecu kada je izvršena promjena radi obračun do kraja razdoblja za koje mu je izdana godišnja faktura i obračuna se razlika za to razdoblje korištenja.  

Primjer 2: pretplatnik u siječnju plati godišnju fakturu za Mikro poslovanje i 1 dodatnu licencu (istovremeni pristup), a u svibnju ažurira broj licenci / istovremenih pristupa na 1. Razlika iznosa (preplaćeni iznos) u tom se primjeru ne vraća. 

Promjene paketa i načina plaćanja

  • U slučaju promjene paketa na veći i promjene iz godišnjeg na mjesečni obračun, za plaćenu licencu za preostalo razdoblje vrši se obračun razlike i sukladno tome odgodi se početak plaćanja mjesečne naknade. 

Primjer: Pretplatnik u siječnju plati godišnju fakturu za Izlazne račune, a u lipnju odluči promijeniti paket na Mikro poslovanje i na mjesečni obračun. U tom se primjeru izračuna do kojeg razdoblja (mjeseca) korisnik može koristiti licencu Mikro poslovanje na temelju već plaćene godišnje fakture za Izlazne račune te kada „potroši saldo“ već uplaćenog iznosa, tada mu kreće mjesečno fakturiranje Mikro poslovanja.

  • U slučaju promjene paketa na manji paket i promjeni s godišnjeg na mjesečni obračun, za plaćenu licencu za preostalo razdoblje obračunat će se razlika i sukladno tome odgoditi početak plaćanja mjesečne naknade. 

Primjer: pretplatnik u siječnju plati godišnju fakturu za Mini računovodstvo i u lipnju odluči promijeniti paket na Maksi poslovanje i na mjesečni obračun. U tom se primjeru izračuna do kojeg razdoblja (mjeseca) korisnik može koristiti Maksi poslovanje na temelju već plaćene godišnje fakture za Mini računovodstvo te kada „potroši saldo“ već uplaćenog iznosa, tada mu kreće mjesečno fakturiranje Maksi poslovanja.

U ovoj uputi