Radni nalozi – vrste radnih naloga

U modulu radnih naloga proširili smo mogućnosti početnih postavki i uveli smo vrste radnih naloga (proizvodnja, servisna djelatnost, građevinarstvo, evidencija potrošenog vremena i materijala) s ciljem postupne nadogradnje programa na području radnih naloga. Svrhu korištenja radnih naloga moguće je odabrati prilikom pokretanja / aktivacije modula radnih naloga ili kasnije u postavkama radnih naloga. 

Ovisno o vrsti radnog naloga ograničena je mogućnost izbora tipa artikla i unosa normativa na radnom nalogu. 

Više o vrstama radnih naloga i tipovima artikala na pojedinoj vrsti naloga pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi