Pregled otvorenih stavki prema danima dospijeća

Ako želimo pripremiti pregled podataka za banke u primjeru najma kredita i sl., pripremimo ispis na sljedeći način.

  1. U modulu Poslovanje > Otvorene stavke.
  2. Kliknemo Pregled prema danima dospijeća.
  3. Odaberemo Stranku.
  4. Odaberemo Konto (saldakonto).
  5. Datum - program predlaže sistemski datum koji možemo promijeniti.
  6. Polje Razdoblja - program samostalno predlaže pet razdoblja koje možemo promijeniti. Razdoblja se predlažu iz prethodnog unosa.

U ovoj uputi