Obrazac RAD-1G

Obrascem RAD-1G državni zavod za statistiku provodi godišnje istraživanje o zaposlenima i plaćama. S novom verzijom programa omogućeno je formiranje RAD-1G obrasca u Minimaxu.

U RAD-1G predaju se podaci za prethodnu godinu, samo za zaposlenike koji su cijelu godinu bili zaposleni u poduzeću. Za tablice koje se odnose na cijelu godinu (1, 2 i 7), u programu će se pripremiti obrazac za one djelatnike za koje u Minimaxu postoje obračuni plaća za sve mjesece prošle godine.

Kako bi se podaci za obrazac ispravno formirali, na postavkama djelatnika u dijelu Ostali podaci potrebno je unijeti podatke o obrazovanju, vrsti radnog odnosa i vrsti radnog vremena.

Detaljnije o podešavanju postavki i formiranju obrasca pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi