Izlazni računi i euro

Na osnovnom pregledu izlaznih računa preko ikone/ u desnom gornjem kutu moguće je prebaciti podatke za prikaz u EUR ili HRK.

Status plaćanja

Status plaćanja na pregledu izlaznih računa moguće je unositi ovisno o novčanoj jedinici u kojoj je modul. Ako je prikaz u modulu podešen na kn, moguće je uređivati status plaćanja za račune koji su u novčanoj jedinici HRK, ako je u €, moguće je uređivati status plaćanja za račune koji su u novčanoj jedinici EUR.

Novčana jedinica, knjiženje i ispis

Novčana jedinica na predlošku računa predlaže se ovisno o datumu računa (neovisno o tome je li formiran prijelaz na euro). Ako je datum računa iz 2023., program će predložiti novčanu jedinicu EUR.

U primjerima ako se za račun s datumom prometa i datumom računa iz 2023. odabere novčana jedinica HRK, kod ispostavljanja računa program će javiti obavijest i račun neće biti moguće ispostaviti dok se ne promijeni novčana jedinica.

U primjeru računa s datumom računa u 2023., a datumom prometa u 2022., račun će se ispostaviti u EUR, a proknjižiti u HRK.


Račun s datumom računa i datumom prometa iz 2023., bit će ispostavljen i proknjižen u EUR.


Na ispisu računa (A4 i POS) ukupna će cijena biti u EUR uz iskazanu protuvrijednost u HRK i fiksni tečaj.

Ispis dnevne rekapitulacije moguće je pripremiti ili za razdoblje do 31.12.22. ili od 1.1.23. U slučaju odabira datuma iz različitih godina program će javiti upozorenje.

Predujmovi

Logika korištenja predujmova je proširena na način da je konačni račun u eurima moguće povezati s računom za predujam koji je izdan u kunama.

U takvim primjerima program preračunava ostatak predujma. Primjerice ako imamo račun za predujam izdan u 2022. u HRK od kojeg je dio iskorišten u 2022. u HRK, i dio npr. u 2023. u EUR,  program radi tako da zbroji iznose iskorištenih predujmova i na računu na kojemu želimo uzeti u obzir predujam, prikaže otvoreni iznos u novčanoj jedinici ovisno o datumu koji je na izlaznom računu. Ako koristimo predujam na računu s datumom iz 2022., iznos će se prikazati u kunama (čak i ako je dio predujma iskorišten u eurima), a ako ga koristimo na računu iz 2023. prikazat će otvoreni iznos u eurima.

Zbog korištenja predujmova u različitim novčanim jedinicama zbog preračunavanja može doći do situacija da ostane neki "neiskorišteni" iznos predujma. Kako se ti manji iznosi ne bi prikazivali kao neiskorišteni iznos predujmova, programski je podešeno da se iznosi manji od 0,01 centa ne prikazuju kao neiskorišteni.

U ovoj uputi