Odabir vrste organizacije i kontnog plana kod otvaranja nove organizacije

Odabir vrste organizacije i kontnog plana

Prilikom otvaranja nove organizacije posebnu pažnju potrebno je obratiti na odabir vrste organizacije jer je nakon spremanja početnih postavki taj podatak konačan i nije ga moguće promijeniti.

Osim ispravnog odabira pravnog oblika - tvrtka, obrtnik ili neprofitna organizacija - važan je i odabir kontog plana (RRIF ili RIF). Računovodstvenim servisima taj je odabir bitan jer utječe na postavke automatskih konta, pravilan obračun plaća i doprinosa, kao i na godišnje obrade.

Poduzetnicima, odnosno pretplatnicima licenci poslovanja koji se ne povezuju s računovodstvom u Minimaxu, odabir kontnog plana ne utječe na rad u programu i s te je strane odabir proizvoljan, no svakako savjetujemo konzultiranje s računovodstvom, posebno ako se planirate povezati kroz Minimax.

Što je kontni plan?

Kontni plan je, ukratko, sistematizirani popis naziva i šifri konta koje računovodstvo koristi za evidentiranje poslovnih događaja organizacije.

U tom je kontekstu odabir kontnog plana koje koristi računovodstvo važan zbog pripremanja temeljnica, odnosno knjiženja na temelju kojih računovođa evidentira, grupira i prati troškove, prihode i obveze pojedine organizacije. 

Upravo zbog toga što je kontni plan propisan, sukladno odabranom kontnom planu u pozadini se pripreme i prenesu postavke organizacije pa jednom odabrani kontni plan nakon spremanja organizacije nije moguće promijeniti. U tom je slučaju potrebno obrisati organizaciju s "pogrešno" odabranim kontnim planom i otvoriti novu.

Ako se u međuvremenu formiraju (a time i proknjiže) neki dokumenti, to konkretno znači da će na novoj organizaciji biti potrebno te dokumente ponovno unijeti kako bi se pripremila knjiženja prema drugom kontnom planu na temelju kojih računovodstvo onda može dalje pripremati izvještaje, obrasce i dokumente završnog računa.

Ovim putem napominjemo da su oba kontna plana ispravna, pogrešan odabir odnosi se na odabir kontnog plana drugačijeg od onog koji koristi računovodstvo, zato se važno konzultirati s računovođom prije odabira vrste organizacije.

Maxov savjet

Ako ste paušalni obrtnik i poslovanje vodite sami u okviru naših poduzetničkih licenci (nemate ni vanjsko računovodstvo niti se planirate povezivati s računovodstvom kroz Minimax), u tom je slučaju odabir kontnog plana potpuno proizvoljan jer ne utječe na formiranje dokumenata i obrazaca. Prema našim dosdašnjim iskustvima, računovođe u praksi češće koriste kontni plan RRIF.

Korisnicima računovodstvenih licenci ovim putem skrećemo pažnju da je u slučaju obrtnika obveznika poreza na dobit potrebno otvoriti organizaciju vrste tvrtka (sa željenim kontnim planom) te onda na postavkama organizacije uključiti kvačicu da je riječ o obrtniku obvezniku poreza na dobit.


U ovoj uputi