Unos zavisnih troškova preko ulaznog računa

Uz uobičajene troškove robe, uz primku se mogu pojaviti i zavisni troškovi. Oni nekada budu iskazani na istom računu za robu, a nekada naknadno na odvojenom računu.

U Minimaxu je moguće unijeti oba primjera, odnosno uz trošak robe, na primku dodati zavisne troškove koji će povećati ukupnu vrijednost primke. Uputa se odnosi na unos zavisnih troškova preko ulaznog računa.

Ulazni račun za robu i zavisne troškove

Ako na ulaznom računu imamo trošak robe i zavisne troškove, takav račun unosimo na način da dodamo dva rashoda.

Zaglavlje računa unosimo isto kao i za sve ostale ulazne račune. 

Dodavanje rashoda

 1. Na padajućem izborniku odaberemo rashod koji ima vezu na zalihe (prema RRiF-ovom kontnom planu prijelazni konto zaliha je 5000, a prema RIF-ovom kontnom planu 5500).
  Kod unosa tog rashoda na računu nije potrebno uključiti kvačicu u dijelu Zavisni troškovi
 2. Odabirom rashoda s vezom na zalihe otvara se polje za odabir primke 
  • možemo napraviti novu primku na zalihe direktno iz ulaznog računa klikom na ikonu + ili
  • ako smo primku već unijeli u modulu zaliha, možemo ju odabrati iz padajućeg izbornika
   • budući da ćemo zavisne troškove unijeti preko ulaznog računa dodavanjem novog rashoda, na primci ne unosimo vrijednost zavisnih troškova
 3. Nakon unosa i potvrđivanja primke, na ulaznom računu kliknemo Sačuvaj red
 4. Unosimo drugi (isti) rashod s vezom na zalihe te sada označimo polje Zavisni troškovi.
 5. U polju Primka odaberemo primku koju smo prethodno unijeli, odnosno onu na koju želimo nadodati zavisne troškove.
  Kako bi se prikazale sve primke koje nisu vrednovane ulaznim računom, potrebno je u polju Primka upisati znak # te odabrati primku iz padajućeg izbornika.
 6. Sačuvamo red i potvrdimo račun.

Nakon potvrđivanja računa, u polje Iznos zavisnih troškova (HRK) na primci upisat će se iznos zavisnih troškova koji će povećati ukupnu vrijednost primke.

Ulazni račun za robu i naknadni račun za zavisne troškove 

Ako na računu za robu nema zavisnih troškova, već račun za zavisne troškove zaprimite naknadno i unosite ih s drugim odvojenim ulaznim računom, u tom slučaju:

 1. kod unosa računa za robu unosite samo jedan rashod s vezom na zalihe i primkom (bez zavisnih troškova)
 2. kod unosa računa za zavisne troškove unosite samo rashod s uključenom kvačicom na polju Zavisni troškovi koji također povežete s primkom na koju želite nadodati zavisne troškove

U ovom primjeru također kod unosa primke nije potrebno unijeti vrijednost zavisnih troškova (ona će se automatski upisati unosom računa za zavisne troškove, odnosno dodavanjem rashoda s uključenom kvačicom za zavisne troškove na tom računu).

Nakon potvrđivanja računa za zavisne troškove, u polje Iznos zavisnih troškova (HRK) na primci upisat će se iznos zavisnih troškova koji će povećati ukupnu vrijednost primke i na primci će biti naznačeno da je vrednovana s dva odvojena ulazna računa.
Ako račun za zavisni trošak zaprimite naknadno, a u međuvremenu ste već imali izdavanja proizvoda po nabavnoj cijeni s primke, nakon što ulazni račun za zavisne troškove povežete s primkom sukladno tome mijenja se, odnosno poveća nabavna cijena proizvoda. Usklađivanje nabavne cijene napravi se knjiženjem zaliha.

Ako zavisne troškove ne unosite na ovaj način preko ulaznog računa, možete ih unijeti u polju Iznos zavisnih troškova (HRK) kad u modulu zaliha unosite novu primku, a ulazne račune u tom slučaju knjižite na neki konto troška, odnosno ne povezujete ulazni račun s primkom. Uputu za takav unos zavisnih troškova možete pročitati OVDJE.

Radi ispravnog vrednovanja, predlažemo da račune za primku robe sa zavisnim troškovima unosite sukladno ovoj uputi, odnosno preko ulaznog računa.

U ovoj uputi