Bruto bilanca – prikaz salda razreda i uklanjanje numeracije

Ako na pregledu bruto balance pregledavamo razrede konta, po novom program prikaže razliku između duguje i potražuje, tj. koliki je saldo razreda.

Također, na pregledu bruto bilance sada se bilanca prikazuje na jednoj stranici za razliku od dosadašnjeg prikaza po stranicama.

Više o bruto bilanci pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi