Pregled plaća

U Pregledu plaća možemo pregledavati zbrojne podatke o obračunatim plaćama po radnicima u određenom vremenskom razdoblju, odnosno ispisati IP i DNR obrazac te pripremiti rekapitulaciju obračuna i ispisati platne liste.

Pregled plaća omogućuje nam kontrolu podataka pomoću obrasca IP ili u slučaju inspekcijskog nadzora.

U modulu Plaće odaberemo Obračun plaća i kliknemo na Pregled > Plaća.

Podatke za prikaz možemo ograničiti odabirom djelatnika, datumom obračuna, analitikom i datumom isplate:

  1. Djelatnik: ako iz padajućeg izbornika odaberemo djelatnika, bit će prikazani podaci samo za tog djelatnika. Ukoliko polje ostavimo prazno, bit će prikazani podaci za sve djelatnike.
    Za ispis platnih listi odabir djelatnika je obvezan podatak. Platne liste ispisat će se samo za potvrđene obračune plaća.
  2. Datum obračuna: ograničimo datum obračuna plaća.
  3. Analitika: ako iz padajućeg izbornika odaberemo analitiku, bit će prikazani podaci samo za plaće koje imaju knjiženu odabranu analitiku. Ukoliko polje ostavimo prazno, bit će prikazane sve analitike.
  4. Datum isplate: ograničimo datum isplate plaća.
  5. Samo potvrđeni: ako odaberemo kvačicu, bit će prikazani samo podaci iz potvrđenih obračuna plaća, inače će biti uključeni i predlošci.

Klikom na Nađi u tablici se ispišu grupni podaci o obračunatim plaćama prema odabranim kriterijima.

 

U ovoj uputi