Pregled plaća

U Pregledu plaća možemo pregledavati zbrojne podatke o obračunatim plaćama po radnicima u određenom vremenskom razdoblju.

Pregled plaća omogućuje nam kontrolu podataka pomoću obrasca IP ili u slučaju inspekcijskog nadzora.

Iz izbornika odaberemo Plaće > Obračun plaća i kliknemo na Pregled > Plaća.

Podatke za prikaz možemo ograničiti odabirom radnika, razdoblja, analitikom i datumom isplate:

  1. Djelatnik: ako iz padajućeg izbornika odaberemo djelatnika, bit će prikazani podaci samo za tog djelatnika. Ukoliko polje ostavimo prazno, bit će prikazani podaci za sve djelatnike.
  2. Datum obračuna: ograničimo datum obračuna plaća.
  3. Analitika: ako iz padajućeg izbornika odaberemo analitiku, bit će prikazani podaci samo za plaće koje imaju knjiženu odabranu analitiku. Ukoliko polje ostavimo prazno, bit će prikazane sve analitike.
  4. Datum isplate: ograničimo datum isplate plaća.
  5. Samo potvrđeni: ako odaberemo kvačicu, bit će prikazani samo podaci iz potvrđenih obračuna plaća, inače će biti uključeni i predlošci.

Klikom na Nađi u tablici se ispišu grupni podaci o obračunatim plaćama prema odabranim kriterijima.

 

U ovoj uputi