Unos novog dnevnika

Iz izbornika odaberemo Poslovanje > Blagajna.

  1. Kliknemo na Novi datum.
  2. Unesemo tj. potvrdimo Datum.
  3. Kliknemo Spremi.

 Zatim možemo početi s unosom blagajničkih primitaka i izdataka.

Novi blagajnički dnevnik automatski se otvori kod knjiženja izlaznog ili ulaznog računa s poveznicom na blagajnu (ako za taj dan još ne postoji).

U ovoj uputi