Zatezne kamate za doprinos za II. stup MIO

Zakonom o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08. – 143/14.) propisana su dospijeća obveznih doprinosa koji se iskazuju u obrascu JOPPD i ovise o vrsti primitka koji podliježe plaćanju doprinosa odnosno o osnovi osiguranja osiguranika za kojeg se obračunavaju doprinosi. Ako doprinosi nisu plaćeni na dan dospijeća, nastaje obveza za plaćanje zateznih kamata.

Zateznu kamatu obračunava Porezna uprava i iskazuje na knjigovodstvenoj kartici svakoga pojedinog isplatitelja prema oznaci vrste prihoda na koji se uplaćuje pojedini doprinos. Uplata se obavlja na isti račun na koji se uplaćuje svota glavnice, a zateznu kamatu plaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje individualne kapitalizirane štednje (II. stup) potrebno je iskazati na JOPPD obrascu.

S ovom verzijom omogućena je priprema JOPPD obrasca i naloga za plaćanje za kamate za II stup mirovinskog osiguranja.

Više o toj funkcionalnosti možete pročitati OVDJE.

U ovoj uputi