Ulazni računi - storno računa i evidencija u obračun PDV-a kod organizacija po naplaćenoj realizaciji

Kod organizacija koje su obveznici PDV-a po naplaćenoj realizaciji, prilikom formiranja storna neplaćenog ulaznog računa odabirom načina plaćanja Zatvaranje i povezivanjem s original računom, zapis s datumom za PDV (prema kojem se računi evidentiraju u obračun PDV-a kod organizacija po naplaćenoj realizaciji) upisao se samo na temeljnici storna računa, ne i na original računu što znači da se u obračun PDV-a evidentirao se samo storno računa i da je na kontu PDV-a ostao evidentiran saldo za iznos PDV-a s orginal računa.

Greška je sada ispravljena i formiranjem storna na ovaj način i na original računu pripremi se zapis za PDV s datumom za PDV prema datumu zatvaranja i oba se računa evidentiraju u obračunu PDV-a.

Ako ste storna neplaćenih ulaznih računa unosili na gore opisani način, predlažemo da provjerite zapise za PDV na temeljnicama original računa i po potrebi napravite ispravak na način da na temeljnici računa kliknete Zatvaranje, zatvaranje otkažete i ponovno potvrdite kako bi se i na original računu pripremio zapis s datumom za PDV.

U ovoj uputi